[vc_row][vc_column][vc_column_text]

(THAISE) MASSAGE EN VERZEKERINGEN, een goede combinatie? wil je als masseur afhankelijk zijn van zorgverzekeraars?

 

inleiding:

Thaise Massage en verzekeringen. Menigeen staat rond de jaarwisseling  voor vraagstukken rondom de zorgverzekeringen, energie, lijfrentes en belastingen. Mijn vraag :  is of zijn de (alternatieve)  zorgverzekeringen en de alternatieve therapeuten/masseurs in het bijzonder nog wel goede maatjes?  Dwz loont het voor de masseur de moeite zich in te laten schrijven ,waardoor de kosten voor de klant vergoed worden?

Zorgverzekeringen

Op internet zijn verschillende vergelijkende sites, die het je makkelijk proberen te maken. ( pricewise, easyswitch ed ).  Naast de basispakketten worden er ook alternatieve pakketten en tandarts pakketten aangeboden. Om een goede vergelijking en uiteindelijk een goede beslissing te kunnen maken moet je haast een calculator gebruiken. Een positief punt is,  dat er steeds meer alternatieve geneeswijzen worden opgenomen. Maar de vergoeding voor massages is redelijk laag.

Terwijl de vergoedingen voor fysiotherapie beter geregeld is. Maar massage en verzekeringen blijkt nog steeds een moeilijk verhaal.

Tendens : masseur of alternatief therapeut wordt vaker onafhankelijk.

Rondom mij bespeur ik steeds meer massagetherapeuten, die zich niet in laten schrijven of zich uit laten schrijven. Ze doen dat met de reden, dat de eisen steeds zwaarder worden. De eisen van de verzekeraar richting de alternatief genezer worden steeds weer aangescherpt.

Voorbeeld: ” medische basiskennis”

Bijvoorbeeld rondom de het vak medische basiskennis. Kosten voor boek en paar examens 2.000 euro en het is nog maar via een tweetal instellingen te behalen, om na 2017 nog steeds voor vergoedingen in aanmerking te komen. Dat betekent dat verschillende masseurs/therapeuten opnieuw  dit vak moeten doen (resp. examens),  omdat het eerder behaalde certificaat niet meer geldig is. Ook hierna is het weer onduidelijk. Als je eenmaal de investering hebt gemaakt en veel klanten via de verzekeringspot trekt is een weg terug haast niet meer mogelijk.  Je bent dan gevangen in het web van de zorgverzekeraars. Daardoor blijft massage en verzekeringen een lastig verhaal. Masseurs en met name massagetherapeuten kijken steeds meer uit.

Papierenkwestie ed. rondom therapeutische behandelingen:

Rondom therapeutische behandelingen zijn er dusdanige eisen gesteld, dat het veel extra tijd kost om hieraan te voldoen. Bij Therapeutische behandelingen is het natuurlijk noodzakelijk, dat er intake en behandelverslagen gemaakt worden en vastgelegd. Dit is normaal. Maar beroepsverenigingen en dergelijke  stellen eisen, die ervoor zorgen, dat je veel meer tijd, dan noodzakelijk, bezig bent met andere dingen dan massages en therapeutische behandelingen.

Premies plus bijbetalingen aan behandelingen

Een paar rekenvoorbeelden. Gaan we uit van een aantal van 24 behandelingen in een jaar, waarvan de kosten op 80 a 90 euro per therapeutische behandeling gesteld worden.

Avero Achmea ( via price wise ): Beter voor Nu pakket :  max 20 consulten pjr en 40 euro vergoed vergoed.  Kosten 108 euro incl de basis via pricewise) zijnde 36 euro per maand.  …   Kosten incl premie per jaar :   zelf betalen :   4 behandelingen a 80 euro.  en 20 behandelingen a (80-40) euro = 800 euro plus 36 euro * 12…: 432 euro : ..Totale som:  1552 euro.   Ook bij 1 behandeling per maand … zijn de kosten 912 euro op jaarbasis.

Anderzorg extra pakket:

Vergoedingen 80% tot 400 euro… en 13,65 aan premie per maand. Kosten 24 behandelingen :         Kosten (24* 80 -400 ):  1520 euro per jaat plus 12 * 13,65 aan premie: 163,80 : totaal 1683,80 pjr…. En bij 1 behandeling per maand:  Kosten : 960-400= 560 plus 163,80 aan premie: 723,80 aan kosten per jaar.

Gezondlevenverzekering ( via Avero Achmea):

Select zorgplan: Beter voor Nu :  bij alternatieve geneeswijze: staat in eerste instantie dat er max 1500 gedekt euro en 34,53 premie per maand.   Dit zou kunnen betekenen dat dit heel voordelig is :  Kosten 24 behandelingen) : 420 ( 1920-1500 ) plus 12 * 34,53( = 414 euro) : 834 euro. Deze is veruit de goedkoopste, lijkt het. Maar als we verder kijken bij de vergoedingen, komen we uit op dezelfde vergoedingen  ( dus niet 1500 maar 40 euro en max 20 ) als het in eerste voorbeeld.

Kosten van Thaise Massages los van verzekering lager of hoger dan via alternatief pakket: 

Als we het tarief van een Thaise Massage Therapie , zonder verzekering,  stellen  op 60 euro per uur (ex BTW).Dan komen we bij 24 behandelingen uit op jaarkosten van 1440 euro.  Bij 12 behandelingen p jr: op 720 euro. Als we het tarief dus handig kiezen, dan komen we qua prijs voor de klant hetzelfde uit dan wanneer de klant verzekerd is.

Advies wel of geen alternatief pakket

Het advies zou eenvoudig kunnen zijn: stap uit het alternatief pakket en kies uw eigen alternatief genezer. Weliswaar wordt er vanuit gegaan in dit voorbeeld, dat we de premie volledig besteden aan een Massagetherapie. De vraag is heb je naast een Massagetherapie nog andere soorten behandelingen of middelen nodig. Dan zouden we de premie moeten verdelen.  De keuze is aan U!

En het advies voor de (Thaise) MassageTherapeut:

 Ik denk dat de angst dat je zonder verzekering veel klanten mis zou lopen niet zonder meer  gerechtvaardigd is. Een verzekering maakt het voor de klant in ieder geval niet vaak voordeliger. De  onafhankelijkheid plus de energie, die je helemaal in de ontwikkeling van je eigen massage kunt stoppen, is heel wat waard. Maar het blijkt toch dat blijkt dat mensen ( met een alternatieve pakket) toch eerder kiezen voor een massagetherapeut welke ingeschreven is bij een beroepsvereniging. De eerste 300 euro is dan gratis..!!  Massage en verzekeringen, het blijft lastig …

Huidige Cijfers :

via onderzoek Metro (zie : http://www.massage-gezonde-ontspanning.nl/home/vergoeding-massage/) blijkt dat in 2013 steeds minder mensen een alternatief pakket vwb fysiotherapie nemen dan het jaar ervoor. Vlgns independer 25% .  In de meeste pakketten zitten de alternatieve geneeswijze gekoppeld aan de fysiotherapie. Voorzover waar blijkt hieruit dat mensen steeds bewuster hun keuze maken, waarvoor en aan wie ze hun geld willen uitgeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Call Now Button