Nieuwe wet Wkggz

Is deze bedoeld voor massagetherapeuten?

Is de nieuwe wet WKKGZ bedoeld voor massage therapeuten?

Wat is de wet WKKGZ ?

Deze wet regelt eigenlijk de klachten en geschillen tussen klanten en hun zorgverleners of aanbieders.

Volgens de brochures geldt de wet voor alle zorgaanbieders.

Deze wet is op 1 jan 2016 van kracht gegaan. De geschilleninstantie hoeft men pas voor 1 jan 2017 geregeld te hebben.

Thaise Massage en de wet

Nu is er laatste veel ophef ontstaan over deze wet. Volgens de brochures van de rijksoverheid zijn alle zorgverleners het nodige te regelen. Iedereen zou eigenlijk verplicht zijn lid te worden van een beroepsvereniging. Deze moet erkend zijn door het ministerie of het SCAG. Veel beroepsverenigingen hebben hun zaakjes nog niet op orde. Velen gaan de datum van 1 jan 2017 ook niet halen.

Echter velen zijn onzeker over of ze onder deze wet vallen.

Kosten.

De kosten van een basisregistratie bijvoorbeeld bij het BATC zijn 600 euro incl BTW , inclusief eenmalige kosten a 200 euro.

Dit is nog steeds veel geld voor iedere massagetherapeut om alleen zo’n geschilleninstantie te regelen.

Bij navraag bij de belangen vereniging BMS blijkt dat er de laatste 20 jaar zo’n 5 geschillen zijn geweest.

  1. In de brochures staat vermeld, dat het alle zorgaanbieders zou betreffen. Echter wie zijn deze zorgaanbieders dan en dat in relatie met vraag 2?
  2. Volgens art 1 punt 2 van dezelfde wet ( zie hieronder) staat de definitie van zorg. In de definitie staat duidelijk wat er in deze wet onder zorg wordt verstaan. Deze definitie zorgt voor een duidelijke beperking van de zorg en hun aanbieders.
  3. Wie zijn dan nu de zorgverleners/aanbieders in relatie tot dit artikel in de wet..?
  4. En is dit artikel dan niet tegenstrijdig met het gestelde in de brochures.?

De zorg

De definitie van zorg ( in deze wet)  wordt omschreven in art 1 lid 2 van de wet :

art 1 lid : 2.   “Als zorgin de zin van deze wet” worden aangemerkt de volgende vormen van hulp:

  • a. hulp voor de kosten waarvan een subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of artikel 68 van de Zorgverzekeringswet;

  • b. maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingsbeleid en huishoudelijke verzorging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.”

Dan is er nog een artikel waarin staat de omschrijving van “andere zorg” in deze wet:

art 1 lid 1:

andere zorg: handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, niet zijnde AWBZ-zorg of Zvw-zorg, alsmede handelingen met een ander doel dan het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de cliënt;”

Reacties van het ministerie op de vragen

Een eerste reactie van rijksoverheid was :

Dat hij gezien die artikelen in de wet vond dat Massage therapeuten niet onder zorgaanbieders valt die de geschetste zorg ( in art 1 lid2 ) verschaffen..

Maar hij vond ook dat hij moest doorspelen naar de experts. van het ministerie van VWS. Binnen het ministerie van VWS hebben ze de vragen inmiddels doorgespeeld naar de beleidsdirectie. Nog even afwachten.

Mijn conclusie is dat de in de brochure alle zorgaanbieders mee bedoeld worden die beantwoorden aan de zorg in art 1 lid 2… Of we zouden onder de “andere zorg “vallen… Maar in de brochures wordt nergens gerept over de “andere zorg”..

Echter ik denk wel dat het doel is van de minister om de geschillen zo geregeld te krijgen. De vraag is ten koste van wat. Moeten alle massage therapeuten en beroepsverenigingen zoveel investeren om een bepaald risico af te dekken. Dat risico is 5 geschillen in 20 jaar ….

Trek je conclusie hieruit:

Later kwam de uitleg dat de massage therapeuten onder de “andere zorg”vallen … Einde vd discussie dus…

En eventuele reacties zijn altijd welkom !!

Contact

(+31} 645794721

marco@thaimar.nl

 

Openingstijden

Ma-Di- Woe — 9u – 12u
Do-Vrij  — 9:00u – 17:30u
Avonduren — evt op afspraak

Verlaatstraat 10,

4812 Am Breda, Nederland

Share This
Call Now Button