Het waarom

In deze blog zou ik willen uiteenzetten dat het een noodzaak is dat bepaalde vormen van alternatieve geneeskunde ( meer) geïntegreerd worden met de reguliere geneeskunde.

Op dit moment is de klant eigenlijk de dupe is van de situatie tussen de reguliere en alternatieve geneeskunde. De alternatieve geneeskunde is een stuk van de “markt  aan het veroveren.De reguliere geneeskunde is zijn monopolie positie hardnekkig aan het verdedigen.

In het algemeen is het een zoekproces voor de klant . Er zijn heel veel vormen binnen de alternatieve geneeskunde. Mede daardoor is het moeilijk doorverwijzen naar de alternatieve geneeskunde, vanuit de reguliere sector

( een voorbeeld is binnen een consultatie bureau dat in een bepaalde geval een kind niet doorverwees naar een Osteopaat, omdat ze dat simpelweg niet mochten , vanwege het feit dat osteopathie niet bewezen is.)

Soms lijkt het erop dat de verzekeringswereld de alternatieve sector aan banden wilt leggen. In plaats daarvan zou men meer moeten proberen de  vele nieuwe vormen van geneeskunde  te organiseren.Dit is nodig om zo de klant goed van dienst te kunnen zijn. Want voor de klant is het elke keer een waar zoektocht om goede hulp te vinden voor zijn klacht.

 

Chronische klachten en Thaise Massage Therapie

In dit stuk wil het met name hebben over de Thaise Massage

In praktijk blijkt steeds vaker dat chronische klachten prima via  Thaise Massage Therapie behandeld kunnen worden of misschien zelfs beter..  Chronische klachten zijn vaak complex die vaak jaren geleden ontstaan zijn bij de klant.

Het blijkt dat deze klachten niet simpel met 10 a 20 minuten per week te behandelen  zijn. Deze klachten verdienen meer aandacht. Een behandeling van minimaal 1uur  per week is in dergelijke gevallen gewenst.  En in veel gevallen is het behandelingstraject langer dan 10 behandelingen.

Massage, inclusief de traditionele Thaise massage (TTM), wordt soms ingezet om chronisch pijn te verlichten. In bepaalde gevallen wordt er deze therapie, injecties en of operaties voorkomen.

Het probleem is dat zowel men nu nog relatief onbekend zijn met de Thaise massage en de mogelijkheden ervan.  De Thaise massagetherapie dient zich in Nederland kennelijk nog te bewijzen. En toch de Thaise massage is al eeuwenoud en wordt in Thailand in ziekenhuizen toegepast.

Ligt er een taak van de fysiotherapie en/ of voor de huisarts ?  Een enkeling, of steeds meer enkelingen gaan zelf op onderzoek uit naar de mogelijkheden binnen bijvoorbeeld de alternatieve geneeskunde.

 

Bewijs voor positieve effecten van Thaise massage bij Chronische Klachten.

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van Thaise Massage

Bijvoorbeeld in een blad binnen de fysiotherapie , Psychfysio kom ik een artikel tegen.  Vanuit systematische reviews blijkt dat er door toepassing van Thaise Massage

  • robuust bewijs voor korte termijn verlichting van rugpijn,
  • gematigd bewijs termijn verlichting van nekpijn,
  • op zijn hoogst gematigd, bewijs voor positieve effecten bij fibromyalgie en gemengde chronische pijnsyndromen.

Volgens Psychfysio : “kenmerkt de stretching bij traditionele Thaise massage zich door een enorm gevarieerd palet van bewegingsuitslagen en -richtingen. Daarnaast wordt traditionele Thaise massage en de rekkingen zeer aandachtsvol uitgevoerd en ondergaan. Dat maakt traditionele Thaise massage tot een mindful interventie.” aldus psychfysio .

 

Wat zou beter kunnen.

Het beeld over Thaise Massage zou beter kunnen.

Volgens Psychfysio staat binnen de fysiotherapie de Thaise massage nog vaak in een negatief daglicht. Ik ervaar dat gelukkig niet direct..Volgens dit artikel wordt De Thaise Massage nogal  veel gestigmatiseerd

Over Thaise massage worden vaak grapjes gemaakt. Bijvoorbeeld “het lopen over de rug” en ook de erotische happy ending..

Ook de verschillen van vergoedingen binnen de verschillende vormen van geneeskunde zou beter mogen.

Bijvoorbeeld:   De fysiotherapeutische behandelingen van ca 20 min worden in het basispakket vanaf 20e behandeling vergoed en met een alternatief pakket ook de eerste 20. Daardoor worden alle behandelingen vergoed. De Thaise massages vallen in het alternatief pakket en worden vaak maar tot 400 a 500 euro per jaar vergoed.

 

Probleem van de alternatieve sector.

Ik kom steeds meer alternatieve therapeuten tegen die liever onafhankelijk blijven.  Vaak men door oa een examen in medische basiskennis  aansluiting vinden bij een beroepsvereniging. en verzekeraars . Het kost veel geld. De toekomst is onzeker . De eisen van de verzekeraars veranderen nogal eens. Het voordeel om dit toch te doen is dat daardoor de drempel voor bepaalde  klanten verlaagd wordt. De eerste behandelingen lijken “gratis” en of goedkoper te zijn, want de verzekering betaald).

Ikzelf kies voorlopig voor zelfstandigheid. Daardoor kan ik blijven investeren in mijn eigen ontwikkeling en opleiding.

 

Integratie: ja of nee.

Op dit moment zie je dat de regulier sector en de alternatieve hier en daar naar elkaar aan het groeien zijn, heel traag.

Gevolg is een wir war van allerlei diensten op het gebied geneeskunde.

Alleen het is onmogelijk voor de klant om hier uit te geraken, wanneer hij snel hulp nodig heeft.

 

Call Now Button