Burnout

Thaise massage Therapie bij burnout 

Burnout klachten, en vermoeidheid kunnen prima verholpen met Thaise massage Therapie. Samen met de klant gaan we op zoek naar het ontstaan gedurende de voorliggende jaren. Door jarenlange chronische stress, het weinig rusten of vaak helemaal geen rust kunnen nemen liggen hier vaak aan ten grondslag, en natuurlijk ook werkdruk. Dit zijn slechts een paar van de oorzaken.

Echter door Thaise Massage Therapie keert uw vitaliteit weer redelijk snel terug. Omdat het een klacht is die pas na een aantal jaren chronische stress ( situaties ontstaat) zijn er vaak wel een redelijk aantal behandelingen nodig..

Migraine

Migraine is zo’n voorbeeld van een chronische pijn/klacht, waar de westerse geneeskunde niet echt een goed antwoord biedt en waarbij nogal eens medicijnen gebruikt wordt en die uitstekend verholpen kan worden door Thaise Massage Therapie. Daarbij gebruikend van 1 of meerdere protocollen uit de Thaise Acupressuur kan migraine vaak met goed gevolg worden aangepakt.